Issue page

Ivanova L.

Ensuring competitiveness of life-sustaining industries under sanctions

Keywords: market structure, competitive environment, competitiveness, functionality, company's resources, capacity, demand, supply, price

Based on the analysis of the competitive environments, the author defines the industries that should have higher-priority in getting competitive advantages under conditions of sanctions imposed on the Russian Federation. The author also reveals and assesses the changes that occur in their market structure, as well as their competitive environment and the companies' resources. The article defines the role of modernization in using the current situation in competitive relations at the markets of life-sustaining industries. It is proved that the current changes create an opportunity to enhance the competitiveness of the companies working in the regarded industries and boost their manufacturing capacity. The author underlines that use of such opportunities combined with the available resources will speed up the economic growth of the country.

References

  1. Ivanova L.A., Viktorova M.Y. Rol’ analiza konkurentnoi sredy v usloviyakh uskoreniya evolyutsii vysokotekhnologichnykh otraslei [The impact of competitive environment analysis under conditions of enhancing evolution of high-technology industries]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2013, no. 2, рр. 258–261.
  2. Reiting sotsialno-ekonomicheskogo polozheniya subektov RF. Itogi 2013 goda [Rating of social and economic situation in RF Subjects]. Moskow, 2014. 72 р. URL: http://www.hse.ru/data/ 2014/05/30/1325351069/rating_regions_2014.pdf.
  3. Tumalanov N.V., Danilov I.P., Tumalanov E.N. Regional’no-territorial’nyi faktor v povyshenii konkurentosposobnosti otraslei [Regional and territorial factor in increasing competitiveness of industries]. Vestnik Rossiiskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda [The Bulletin of the Russian Humanities Scientific Fund], 2014, no. 3(76), pp. 101–108.
  4. Tumalanov N.V., Ivanov V.V. Vyyavlenie uslovii sozdaniya konkurentnogo preimushchestva na osnove resursov posredstvom modelirovaniya [Identification of conditions for competitive advantage based on resources by means of modeling]. Strategicheskoe planirovanie i razvitie predpriyatii: materialy 13-go Vseros. simpoziuma (11-12 aprelya) [Proc. of 13th Symposium «Strategic planning and development of enterprises»]. Moscow, 2012, pp. 160–162.
  5. Tumalanov N.V., Ivanov V.V., Tumalanov E.N. Vozdeistvie modernizatsii na konkurentosposobnost’ otechestvennykh proizvoditelei i ikh polozhenie v obmene [The impact of modernization on the competitiveness of domestic producers and their position at the market]. Vestnik KrasGAU, 2013, no. 8, рр. 14–18.
  6. Tumalanov N.V., Ivanov V.V., Tumalanov E.N. Izmenenie uslovii konkurentsii na rynke agroprodovol’stvennoi produktsii [Changes in competitive environment at the market of agricultural food production]. Sovremennaya konkurentsiya [Present-day Competition], 2012, no. 3(33), pp. 80–87.
  7. Tumalanov N.V., Ivanov V.V., Tumalanov E.N. Ispol’zovanie territorial’nogo faktora v protsesse modernizatsii zhizneobespechivayushchikh otraslei [The use of the territorial factor in modernization of life-sustaining industries]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2013, no. 2, pp. 309–314.
  8. Tumalanov N.V., Tumalanov E.N., Ivanova L.A. Sovershenstvovanie otnoshenii konkurentsii i obmena v protsesse modernizatsii otraslei [Upgrading competition and trade relations in the course of industries modernization]. Proc. of 3rd Conf. «European Applied Sciences: modern approaches in scientific research». Stuttgart, 2013, pp. 120–122.
  9. http://www.gks.ru.

About authors

Ivanova Lyubov
economic theory department graduate student, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (ivanovalubov-555@mail.ru; )

Article link

Ivanova L. Ensuring competitiveness of life-sustaining industries under sanctions [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2015. – №1. P. 15-23. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2015/1/3/.