Issue page

Efremov N., Muzhzhavleva T.

Development of international cooperetion of Cheboksary sity

Keywords: Chuvash republic, Cheboksary, international cooperation, foreign economic activity, international agreements

The article analyzes the international cooperation of the city of Cheboksary through the prism of modern geopolitical situation and the socio-economic situation in this municipality Reflected the basic forms and areas of cooperation with local authorities of other countries, the international business community, suggested ways to improve the investment attractiveness of the city of Cheboksary for foreign entrepreneurs.

References

  1. Muzhzhavleva T.V. Rol’ gosudarstvennoi podderzhki vysokotekhnologichnykh predpriyatii v obespechenii ekonomicheskoi bezopasnosti strany (rossiiskii i zarubezhnyi opyt) [Role of state support of hi-tech enterprises is in providing economic security of the country (russian and foreign experience)]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 230–234.
  2. Ob itogakh ekonomicheskogo i sotsial’nogo razvitiya, ispolneniya byudzheta goroda Cheboksary za 9 mesyatsev 2015 goda [The results of economic and social development, implementation of the budget of Cheboksary for 9 months of 2015]. Available at: http://gov.cap.ru/laws.aspx? gov_id=81&id=231366 (Accessed 06 December 2015).
  3. Cheboksary: of its. sait goroda [Cheboksary: The official website of the city]. Available at: http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=81 (Accessed 06 December 2015).

About authors

Efremov Nikolay A.
Candidate of Economics Sciences, Head of Department of Economic Theory and International Economic Relations, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (e1515@mail.ru; )
Muzhzhavleva Tatiana
doctor of economics, economic theory and international economic relations department professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (csaprdom@mail.ru; )

Article link

Efremov N., Muzhzhavleva T. Development of international cooperetion of Cheboksary sity [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2015. – №2. P. 9-14. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2015/2/2/.