Issue page

Nazarov A., Ivanova V.

E-commerce as a way to improve the quality of interaction between the state, business and society

Keywords: e-business, e-commerce, information economy, internet technology

The article examines the main types and models of e-business in the Russian Federation. It identifies and analyzes the main factors influencing the process for the formation of the modern economy which is largely based on basic automation of routine operations for purchasing, selling and providing services to such aggregated economic agents as households, business, banking and government. Detailed analysis of B2B model is given.

References

 1. Bespalov A.A. Istoriya razvitiya elektronnogo biznesa v Rossii [History of e-business development in Russia]. Finansy i biznes [Finance & Business], 2011, no 2, pp. 150–162.
 2. Danilov I.P., Nazarov A.A., Nikitin V.V. Informatsionno-analiticheskoe soprovozh-denie v upravlenii regional’nymi sotsial’no-ekonomicheskimi sistemami [Information and analytical support in the management of regional socio-economic systems]. Problemy i perspektivy razvitiya sotsial’no-ekonomicheskogo potentsiala rossiiskikh regionov: materialy 2-i Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Rus. Conf. «Problems and prospects of development of socio-economic potential of Russian regions»]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2013, pp. 217–225.
 3. Konstantinov I.S., Ivashhuk O.A., Volkov V.N. Podkhody k sozdaniyu i instrumental’-nomu soprovozhdeniyu biznesa predostavleniya elektronnykh uslug naseleniyu v sovremennoi Rossii [Approaches to the development of business and the instrumental accompaniment of electronic services to the population in modern Russia]. Informatizatsiya obrazovaniya i nauki [Informatization of Education and Science], 2012, no. 13, pp. 161–175.
 4. Kublin I.M., Mahmetova A.Zh. Osobennosti investirovaniya v proekty po upravleniyu informatsionnymi biznes-protsessami na predpriyatiyakh elektronnoi promyshlennosti [Features of investment in projects on management of information business processes to the electronic industry enterprises]. Audit i finansovyi analiz [Audit and Financial Analysis], 2014, no. 1, pp. 269–271.
 5. Lukinskij V.S., Parfenov A.V., Pletneva N.G. Elektronnyi biznes v Rossii: sostoya-nie i perspektivy razvitiya [Electronic business in Russia: state and development prospects]. Vestnik INZhJeKONa. Ser. Ekonomika, 2012, no. 3, pp. 223–227.
 6. Nazarov A.A., Nikitin V.V. Imitatsionnaya model’ dlya otsenki modernizatsionnoi politiki sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [A simulation model to assess the modernization policy of socio-economic development of the region]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2011, no. 4, pp. 457–462.
 7. Nazarov A.A., Nikitin V.V. Sistema podderzhki prinyatiya nauchno obosnovannykh re-shenii pri analize sotsial’no-ekonomicheskoi deyatel’nosti regional’nykh ob”ektov [The system of support of acceptance of evidence-based decisions in the analysis of socio-economic activities of the regional facilities]. Problemy i perspektivy razvitiya sotsial’no-ekonomicheskogo potentsiala rossiiskikh regionov: materialy 4-i Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Rus. Conf. «Problems and prospects of development of socio-economic potential of Russian regions»]. Cheboksary, Chuvash University Publ., 2015, pp. 287–292.
 8. Stroganov V.V., Jurevich M.A. Elektronnyi biznes: ispol’zovanie predpriyatiyami komp’yuternykh setei v biznes-protsessakh [E-business: the use of computer networks by enterprises in business processes]. Informacionnoe obshhestvo [Information society], 2006, no. 2-3, pp. 92–102.
 9. Trifonov P.V. Analiz vliyaniya faktorov okruzhayushchei sredy na razvitie elektronnogo biznesa v Rossii [Analysis of factors of influence of the environment on e-business development in Russia]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economy and business], 2014, no. 11-3 (52-3), pp. 413–421.
 10. Chernoivanov A.P. Elektronnyi biznes i perspektivy ego razvitiya v Rossii [E-business and prospects of its development in Russia]. Sotsial’no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Socio-economic phenomena and processes], 2011, no. 8 (30), pp. 155–161.
 11. Shakirov R.R. Mesto i rol’ elektronnogo biznesa v razvitii struktury rossiiskoi ekonomiki [Location and e-business role in the development of the Russian economy structure]. Segodnya i zavtra rossiiskoi ekonomiki [Today and tomorrow, the Russian economy], 2011, no. 42, pp. 36–38.

About authors

Nazarov Aleksandr A.
Senior Lecture, Department of Accounting and Electronic Business, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (xukvagpam@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8594-753X)
Ivanova Valentina
information systems department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (valentina_ivan@rambler.ru; )

Article link

Nazarov A., Ivanova V. E-commerce as a way to improve the quality of interaction between the state, business and society [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №2. P. 1-8. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/2/1/.