Issue page

Danilov I., Mikhaylova S.

Some methodological issues of determining economic security level

Keywords: economic security of the Russian Federation, economic security of a region, analysis, evaluation, methodology

The article is aimed at systematization of modern methods in determining economic security level of the Russian Federation in general and economic security in a region. Approaches to analysis and assessment of criteria, rates and indicators of economic security are examined. Taking into account the results obtained a methodological approach based on analysis of various aspects and socio-economic indicators of Russian regions is set forward.

References

 1. Alonkina L.I. Gosudarstvennoe regulirovanie rynka truda v kontekste obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [State regulation of the labour market in the context of ensuring economic security of Russia. Abstract of Doct. Diss.]. Moscow, 2008.
 2. Altunyan A.G. Monetarnaya politika kak instrument obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Monetary policy as a tool of ensuring economic security of Russia. Abstract of Doct. Diss.]. St. Petersburg, 2009.
 3. Antropova T.G. Institualizatsiya sistemy ekonomicheskoi bezopasnosti sovremennogo rossiiskogo gosudarstva: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Institutionalizing the system of economic security of Russia. Abstract of Doct. Diss.]. Kazan, 2010.
 4. Burkin A.I., Vozzhenikov A.V., Sineok N.V. Natsionalnaya bezopasnostRossii v kontekste sovremennykh politicheskikh protsessov. 2-e izd., dop. [Russia’s national security in the context of contemporary political processes. 2nd]. Moscow, 2008.
 5. Vodyanova V.V. Razrabotka institutsional’nykh mekhanizmov obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti na osnove dinamicheskogo modelirovaniya slozhnykh sotsial’no-ekonomicheskikh system [Development of institutional mechanisms of ensuring economic security based on dynamic modeling of complex socio-economic systems]. Moscow, 2010.
 6. Vozzhenikov A.V. Natsional’naya bezopasnost’ Rossii: metodologiya issledovaniya i politika obespecheniya [National safety of Russia: methodology of the research and policy support]. Moscow, 2002.
 7. Zhandarov A., Shiller F., Nikitina E. Ekonomicheskaya bezopasnost’ Rossii: regional’nyi uroven’ [Economic security of Russia: regional level]. Voprosy statistiki [Problems of statistics], 1995, no. 3.
 8. Zhuravleva N.A. Finansovo-ekonomicheskaya bezopasnost’ infrastruktury: voprosy teorii i metodologii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [The economic and financial infrastructure security: issues of theory and methodology. Abstract of Doct. Diss.]. St. Petersburg, 2009.
 9. Kanaev A.V. Strategicheskoe upravlenie kak instrument obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti natsional’noi bankovskoi sistemy: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Strategic management as a tool of economic security of the national banking system]. St. Petersburg, 2008.
 10. Kozlova G.V. Derzhavnaya ekonomicheskaya politika natsional’nogo gosudarstva v usloviyakh globalizatsii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Sovereign national economic policy of the state in conditions of globalization]. Tambov, 2009.
 11. Korezin A.S. Metodologiya razvitiya sistemy ekonomicheskoi bezopasnosti predpriyatiya na baze korporativnykh mekhanizmaov upravleniya riskami: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Methodology of development of system of economic security of an enterprise-ment on the basis of corporate mehanizmov risk management. Abstract of Doct. Diss.]. St.Petersburg, 2008.
 12. Korsak A.B. Sistema obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti megapolisa: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [The System of economic security of the metropolis. Abstract of Doct. Diss.]. Moscow, 2008.
 13. Korshunov L.A. Povyshenie ekonomicheskoi bezopasnosti regiona v protsesse prostranstvennykh transformatsii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Enhancing economic security of the region in the process of Pro-space transformation. Abstract of Doct. Diss.]. Ekaterinburg, 2011.
 14. Krisyuk V.V. Ekonomicheskaya bezopasnost’ regiona na primere prodovol’stvennoi bezopasnosti Kaliningradskoi oblasti [Economic safety of region on the example of food security of the Kaliningrad region]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice], 2007, no. 6.
 15. Kupreshchenko N.P. Protivodeistvie tenevoi ekonomike v sisteme obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii (teoretiko-metodologicheskii podkhod): avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Combating the shadow economy in the system of ensuring economic security of Russia (theoretical and methodological approach). Abstract of Doct. Diss.]. Moscow, 2008.
 16. Listopad M.E. Ekonomicheskaya bezopasnost’ Rossii: kontseptual’nye osnovy funktsionirovaniya i razvitiya: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [The Economic security of Russia: conceptual foundations of funk-operation and development. Abstract of Doct. Diss.]. St. Petersburg, 2011.
 17. Lysochenko A.A. Prodovol’stvennaya bezopasnost’ regiona: vosproizvodstvennaya kontseptsiya: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Food security in the region: reproductive concept. Abstract of Doct. Diss.]. Rostov-on-Don, 2009.
 18. Maloletko A.N. Kontseptsiya ekonomicheskoi bezopasnosti razvitiya sistemy vysshego obrazovaniya v Rossii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [The concept of economic safety of development of the higher education system in Russia. Abstract of Doct. Diss.]. Moscow, 2009.
 19. Pirumov V.S. Metodologicheskie problemy obespecheniya natsional’noi bezopasnosti Rossii [Methodological problems of national security of Russia]. Moscow, 1996.
 20. Rusetskaya E.A. Strakhovanie kak mekhanizm povysheniya effektivnosti sistemy obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Insurance as a mechanism for increasing the effectiveness of the system of economic security of Russia. Abstract of Doct. Diss.]. Stavropol, 2010.
 21. Safin U.Z. Obespechenie prodovol’stvennoi bezopasnosti v sisteme ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii (teoretiko-metodologicheskii podkhod): avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Food security in the system of economic security of Russia (theoretical and methodological approach). Abstract of Doct. Diss.]. Moscow, 2010.
 22. Sigova M.V. Konsaltingovye uslugi v strategii obespecheniya natsional’noi ekonomicheskoi bezopasnosti: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Consulting services in the strategy of ensuring national economic security. Abstract of Doct. Diss.]. St. Petersburg, 2009.
 23. Trysyachnyi V.I. Formirovanie mekhanizma obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti rynka sredstv proizvodstva: teoriya, metodologiya, kontseptsiya: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Consulting services in the strategy of ensuring national economic security. Abstract of Doct. Diss.]. Stavropol, 2011.
 24. Chernova V.V. Mnogopolyarnaya model’ realizatsii ekonomicheskikh interesov regionov – kontsept ekonomicheskoi bezopasnosti natsional’nogo khozyaistva: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Multipolar model of realization of economic interests of regions – a concept of economic security of national economy]. Tambov, 2009.
 25. Chernova E.V. Formirovanie gosudarstvennoi prodovol’stvennoi politiki kak faktora ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Formation of state food policy as factor of economic security of Russia]. SPb., 2008.
 26. Oleinikov E.A., ed. Ekonomicheskaya i natsional’naya bezopasnost’ [Economic and national security]. Moscow, Ekzamen Publ., 2005.

About authors

Danilov Ivan P.
Doctor of Economics Sciences, Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dip41@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6837-5381)
Mikhaylova Svetlana Yu.
Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of Document Science, Information Resources and Auxiliary Historical Disciplines, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (svemikh1@rambler.ru; )

Article link

Danilov I., Mikhaylova S. Some methodological issues of determining economic security level [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2016. – №3. P. 10-27. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2016/3/2/.