Issue page

Semenova I.

Legal education in educational system in conditions of modernization

Keywords: legal culture, legal education, legal awareness, education in the law, educational system modernization

In article attempts to characterize the place and the role of legal education in the course of educational legislation updating. The author comes to the conclusion that in the period of educational system modernization, a gap between updated legal base and low level of education in the law of the country’s population, its legal awareness and legal culture has become evident and its can't but cause a certain concern.

References

  1. Aleksandrov A.Yu. Problemy sistematizatsii rossiiskogo obrazovatel’nogo zakonodatel’stva [The problem of systematization of the Russian educational legislation]. Problemy kachestva rossiiskogo zakonodatel’stva: sb. nauch. tr. Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Rus. Sci. Conf. «The quality problems of the Russian legislation»]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2016, 310 p.
  2. Semenova I.Yu. Nekotorye aspekty povysheniya urovnya poznavatel’noi deyatel’nosti studenta vuza: vzglyad na problemu [Some aspects of high-level cognitive activity of the student: look at the problem]. Rossiiskaya intelligentsiya v usloviyakh tsivilizatsionnykh vyzovov (V Arsent’evskie chteniya): sb. st. [The Russian intelligentsia in the conditions of civilizational challenges (V Arsent’yevskiye read): collection of articles.]. Cheboksary, Interaktiv plyus Publ., 2014, 472 p.
  3. Semenova I.Yu. Innovatsionnye podkhody v formirovanii professional’nykh umenii studentov vuza: vzglyad na problemu [Innovative approaches to formation of professional skills of University students: a look at the problem]. Voprosy povysheniya effektivnosti professional’nogo obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh: materialy VI Mezhdunar. ucheb.-metod. konf. 15 oktyabrya 2014 g. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Questions of increase of efficiency of vocational education in modern conditions»]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2014, 320 p.
  4. Semenova I.Yu. Innovatsionnye obrazovatel’nye tekhnologii v podgotovke vuzom professional’nykh kadrov yuridicheskogo profilya [Innovative educational technologies in the preparation of the University professional personnel legal profile]. Vysshaya shkola Rossii pered vyzovami sovremennosti: perspektivy razvitiya: materialy VII Mezhdunar. ucheb.-metod. konf. 30 oktyabrya 2015 g. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Higher school of Russia facing the challenges of modernity»]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2015, 296 p.

About authors

Semenova Inna Yu.
Senior Teacher of Civil Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (iysemenova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7557-228X)

Article link

Semenova I. Legal education in educational system in conditions of modernization [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №1. P. 35-38. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/1/6/.