Issue page

Ladykova T.

Theoretical aspects of indicative planning in modern conditions

Keywords: indicative planning of socio-economic processes and systems, regional economics

The article describes main theoretical approaches to implementation of indicative planning at the present stage of the Russian Federation development, it clarifies the positions that indicative planning should be viewed as a process, special attention is paid to peculiarities of its implementation at the level of an individual subject of the Russian Federation. At this indicative planning is defined as the process of analysis and setting target indicators which is being implemented as part of strategic planning for sustainable socio-economic development which includes development and implementation of state regulation measures for their achieving. Development and implementation of state regulation measures should be carried out on the basis of forecasting, budgeting, programming, monitoring of changes in internal and external environment factors and coordinating the interests of subjects.

References

 1. Bersenev V.L., Policin, S.N. Otsenka ekonomicheskikh posledstvii politicheskikh reshenii: vozmozhnosti kliometriki [The economic consequences of political decisions: the possibility of cliometrica]. Zhurnal ekonomicheskoi teorii [Journal of economic theory], 2012, no. 1, pp. 15–22.
 2. Bogdanov Yu.N., Simonov Yu.V., Prokhorov V.N. V poiskakh soglasovannosti: k voprosu obosnovaniya bazovykh pokazatelei sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya v strategicheskikh dokumentakh [In search of coherence: justification of the basic indicators of socio-economic development in the strategic documents]. Academy [Academy]. 2016, no. 11, pp. 24–29.
 3. Borisevich V.I., Kandaurova G.A., Kandaurov N.N. Prognozirovanie i planirovanie ekonomiki [Forecasting and planning of the economy]. Minsk, Ekoperspektiva Publ., 2012, 151 p.
 4. Brodskaya I.A. K razrabotke rossiiskoi paradigmy makroekonomicheskogo planirovaniya (uroki zarubezhnogo opyta) [The development of the Russian paradigm of macroeconomic planning (the lessons of foreign experience)]. Voprosy ekonomiki i prava [Questions of economy and law]. 2016, no. 3, pp. 75–80.
 5. Brodskaya I.A. Uroki frantsuzskikh indikativnykh planov (k razrabotke rossiiskoi kontseptsii makroekonomicheskogo planirovaniya) [French Lessons indicative plans (the development of the Russian concept of macroeconomic planning]. Ekonomicheskie nauki [Economic science], 2014, no. 7(116), pp. 7–14.
 6. Brodskaya I.A. Indikativnoe planirovanie: sushchnost’, funktsii (k razrabotke rossiiskoi kontseptsii makroekonomicheskogo planirovaniya) [Indicative planning: nature, functions (the development of the Russian concept of macroeconomic planning]. Ekonomicheskie nauki [Economic science], 2014, no. 1(110), pp. 17–20.
 7. Weisman E.D., Boos V.O. Kontseptual’naya model’ sistemy indikativnogo planirova–niya regional’nogo razvitiya ekonomiki znanii [Conceptual model of the system of indicative planning of regional development and the knowledge economy]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2012, no. 4, pp. 130–139.
 8. Volkov A.A. Teoreticheskie aspekty i opyt indikativnogo planirovaniya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya [Theoretical aspects and experience of indicative planning of socio-economic development]. Upravlencheskoe konsul’tirovanie [Managerial consulting], 2014, no. 4, pp. 101–109.
 9. Glazyev S.Y. Strategiya antikrizisnogo razvitiya rossiiskoi ekonomiki v XXI veke [Strategy of anti-crisis development of the Russian economy in the XXI century]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2012, no. 2, pp. 10–25.
 10. Gromov E.I. Printsipy upravleniya i planirovaniya sotsio-ekologo-ekonomicheskoi sistemy makroregiona [Principles of management and planning of socio-ecologo-economic system of the macro-region]. Terra Economicus, 2013, vol. 11, no. 1, part 3, pp. 140–144.
 11. Dolmatovich I.A., Goloviznin O.A. Regional’noe indikativnoe planirovanie: organizatsionno-funktsional’nye aspekty [Regional indicative planning: organizational and functional aspects]. Vooruzhenie i ekonomika [The weapons and the economy], 2013, no. 4(25), pp. 73–78.
 12. Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Sekerin V.D. Genezis innovatsionnykh podkhodov k strategicheskomu razvitiyu sotsial’no-ekonomicheskikh sistem promyshlennogo sektora [Genesis of innovative approaches to the strategic development of socio-economic systems of the industrial sector]. Izvestiya MGTU «MAMI» [News MSTU «MAMI»], 2014, vol. 5, no. 4(22), pp. 22–27.
 13. Evstafieva E.Y. Sovershenstvovanie metodov razrabotki i otsenki gosudarstvennykh programm sub”ektov Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Improvement of methods of development and evaluation of state programs of subjects of the Russian Federation. Diss. Abstract]. Ulan-Ude, 2014, 24 p.
 14. Zhuravlev G.P. Indikativnoe planirovanie – neobkhodimyi element khozyaistvennogo mekhanizma v epokhu peremen [Indicative planning is a necessary element of economic-mechanism in an era of change]. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik Tambov state University], 2015, vol. 20, no. 11(151), pp. 104–102.
 15. Indikativnoe planirovanie: teoriya i puti sovershenstvovaniya [Indicative planning: theory and ways to improve the Department]. St. Petersburg, 2000, 96 p.
 16. Istomin A.V., Pavlov K.V., Selin V.S. Problemy i vozmozhnosti indikativnogo planirovaniya ekonomicheskogo razvitiya regionov Severa Rossii [Challenges and opportunities of indicative planning of economic development of Northern regions of Russia]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice], 2008, no. 29(86), pp. 20–26.
 17. Knyazev S.O. Sovershenstvovanie organizatsionno-metodicheskikh osnov monitoringa sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Improvement of organizational and methodical bases of monitoring of socio-economic development of the region. Diss. Abstract]. Kursk, 2013, 23 p.
 18. Komarova V.V. Sovershenstvovanie otsenki funktsionirovaniya ekonomiki regiona v sisteme territorial’nogo planirovaniya: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Improvement of the assessment of the functioning of the regional economy in the system of territorial planning. Diss. Abstract]. Tambov, 2013, 24 p.
 19. Kravchenko A.V. Metodologiya indikativnogo modelirovaniya vneshneekonomicheskoi deyatel’nosti regiona: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Methodology of indicative modelling of foreign economic activity of the region. Diss. Abstract]. Krasnodar, 2013, 43 p.
 20. Kuklin A.A., Hunter S.A., Korshunov L.A. Arkhitektonika informatsionno–analiticheskoi sistemy «Antikrizis» [The Architecture of information analytical system «anticrisis»]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2016, vol. 12, issue 2, pp. 371–382.
 21. Kuzyk B.N., Kushlin V.I., Yakovets Yu.V. Prognozirovanie, strategicheskoe planirovanie i natsional’noe programmirovanie [Forecasting, strategic planning and national programming]. Moscow, Ekonomika Publ., 2008, 573 p.
 22. Lavlinskii L.M. Informatsionnye tekhnologii strategicheskogo planirovaniya v resursnom regione [Information technology strategic planning in resource region]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2013, no. 3, pp. 290–301.
 23. Lavlinskii S.M., Kalyna I.S. Model’nyi instrumentarii rezul’tativnogo upravleniya v resursnom regione [Model instruments of effective resource management in the region]. Problemy prognozirovaniya [Problems of forecasting], 2014, no. 2, pp. 56–67.
 24. Levinthal A.B. Regional’noe indikativnoe planirovanie: metody, mekhanizmy (na primere Khabarovskogo kraya): avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Regional indicative planning: methods, mechanisms (on the example of Khabarovsk territory). Diss. Abstract]. Khabarovsk, 2007, 47 p.
 25. Lobashev E.A. Metodologicheskie osnovy upravleniya sotsial’nym razvitiem regiona v kontekste regional’noi sotsial’no-ekonomicheskoi politiki: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Methodological bases of management of social development of the region in the context of regional socio-economic policy Doct. Diss. Abstract]. St. Peterburg, 2014, 38 p.
 26. Lygdenova T.B. Sovershenstvovanie mekhanizma prognozirovaniya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Improving the forecasting of socio-economic development of the region. Diss. Abstract.] Ulan-Ude, 2015, 25 p.
 27. Makarov I.N., Nazarov P.V., Sigova M.V. Formirovanie indikativnykh metodov obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti regional’nogo razvitiya [Formation of indicative methods for the economic security of regional development]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial’naya sfera, tekhnologii [Theory and practice of service: economy, social sphere, technologies], 2015, no. 2(24), pp. 5–8.
 28. Masuda I.A. Mekhanizm upravleniya ustoichivym razvitiem ekonomiki regiona: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [The Mechanism of management of sustainable development of regional economy. Diss. Abstract]. Orenburg, 2014, 24 p
 29. Minochkin V.P., Artemyev S.C. Indikativnoe planirovanie kak mekhanizm vyravnivaniya razlichii v urovnyakh sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regionov [Indicative planning as a mechanism for evening out differences in levels of socio-economic development of regions]. Regionologiya [Regionology], 2011, no. 2 (75), pp. 32–42.
 30. Myzin A.L., Tatarkin A.I. Modelirovanie sostoyaniya natsional’nogo bogatstva regionov Rossii [Modeling the state of the national wealth of Russian regions]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2013, no. 4, pp. 53–65.
 31. Nevskaya N.A. Gosudarstvennoe ekonomicheskoe planirovanie v Rossii: istoriya i sovremennost’ [State economic planning in Russia: history and temporality]. Izvestiya UrGEU [News UrGUE], 2015, no. 1(57), pp. 53–60.
 32. Oreshnikov V.V. Instrumentarii kompleksnogo obosnovaniya strategii srednesrochnogo razvitiya regiona na osnove adaptivno-imitatsionnogo modelirovaniya: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Tools of comprehensive assessment strategies srednicach development of the region based on adaptive simulation modeling. Diss. Abstract]. Ufa, 2015, 23 p
 33. Patrakeeva O.Y. Informatsionno-analiticheskaya podderzhka prinyatiya reshenii po razvitiyu regional’noi sotsial’no-ekonomicheskoi sistemy: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Information and analytical support of decision making on development of regional socio-economic systems. Diss. Abstract]. Rostov-na-Donu, 2013, 30 p.
 34. Pashchenko F.F. Ivanyuk V.A., Abdikeev N.M. Indikativnoe planirovanie v upravlenii protsessami izmenenii [Indicative planning in the management of change processes]. Upravlencheskie nauki [Management science], 2015, no. 2, pp. 63–70.
 35. Polterovich V.M. Instituty dogonyayushchego razvitiya (k proektu novoi modeli ekonomicheskogo razvitiya Rossii) [The Institutions of catching up development (the draft of a new model of economic development of Russia)]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2016, no. 5(47), pp. 34–56.
 36. Polterovich V.M. O formirovanii sistemy natsional’nogo planirovaniya v Rossii [On the formation of a national planning system in Russia]. Zhurnal Novoi economicheskoi assotsiatsii [Journal New economic association], 2015, no. 2(26), pp. 237–242.
 37. Polterovich V.M. Kuda idti: dvadtsat’ chetyre tezisa [Where to go, twenty four points]. Economicheskai nauka sovremennoi Rossii [Economic science of modern Russia], 2014, no. 3(66), pp. 7–17.
 38. Polterovich V.M. Regional’nye instituty modernizatsii [Regional institutions of modernization]. Economicheskai nauka sovremennoi Rossii [Economic science of modern Russia], 2011, no. 4 (55), pp. 17–29.
 39. Polterovich V.M. O strategii dogonyayushchego razvitiya dlya Rossii [The strategy of catching up development for Russia]. Economicheskai nauka sovremennoi Rossii [Economic science of modern Russia], 2007, no. 3(38), pp. 17–23.
 40. Popova E.V. Ispol’zovanie strategicheskogo planirovaniya v gosudarstvennom upravlenii kak neobkhodimoe uslovie perekhoda k innovatsionnoi ekonomike [The Using of strategic planning in public administration as a necessary condition of transition to innovative economy]. Innovatsii [Innovations], 2010, no. 12(146), pp. 32–39.
 41. Popova E.V. Indikativnoe planirovanie kak osnovnoi metod formirovaniya dolgosrochnoi sotsial’no-ekonomicheskoi strategii Rossii [Indicative planning as the main method of the formation of longterm socio-economic strategy of Russia]. Innovatsii [Innovations], 2008, no. 9 (119), pp. 15–27.
 42. Kuzyk B.N., Kushlin V.I., Yakovets Yu.V. Prognozirovanie, strategicheskoe planirovanie i natsional’noe programmirovanie [Forecasting, strategic planning and national programming]. Moscow, Ekonomika Publ., 2011, 604 p.
 43. Izvekov A.V. Strategicheskoe indikativnoe planirovanie v sisteme upravleniya sotsial’no-ekonomicheskim razvitiem regiona: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Strategic indicative planning in the management system of social and economic development of the region. Diss. Abstract]. Kursk, 2010, 22 p.
 44. Rozhkova A.Yu. Stimulirovanie ustoichivogo razvitiya regional’nykh sotsial’no-ekonomicheskikh sistem: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Promote sustainable development of regional socio-economic systems. Diss. Abstract]. Rostov-on-Donu, 2014, 50 p.
 45. Savvin Yu.A. Indikativnoe planirovanie razvitiya sel’skogo khozyaistva (na materialakh Voronezhskoi oblasti): avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Indicative planning for the development of agriculture (in materials of Voronezh region). Diss. Abstract]. Voronezh, 2005, 25 p.
 46. Sakovich V.A. Kriticheskaya zona porogovykh znachenii sotsial’nykh indikatorov ekonomicheskoi bezopasnosti: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Critical area thresholds for social indicators of economic security. Diss. Abstract]. Moscow, 2013, 26 p.
 47. Smagina V.V., Strekalov N.V., Strekalov N.V. Indikativnaya ekonomika kak paradigma postkrizisnogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii i faktor povysheniya stabil’nosti sotsial’no-ekonomicheskoi sistemy [Indicative Economics as a paradigm postcrisis development of the Russian Federation and the factor of increase of stability of the socio-economic system]. Vestnik Mezhdunarodnogo instituta ekonomiki i prava [Bulletin of the international institute of economics and law], 2016, no. 2(23), pp. 7–14.
 48. Smagina V.V., Strekalov N.V. Metodologiya postroeniya i funktsionirovaniya struktur, reguliruyushchikh protsess indikativnogo planirovaniya [Methodology of construction and operation Struktur, regulating the process of indicative planning]. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik Tambov state University], 2015, vol. 20, no. 11(151), pp. 113–116.
 49. Smagina V.V., Strekalov N.V. Indikativnoe planirovanie kak perspektivnyi instrument upravleniya razvitiem sotsial’no-ekonomicheskikh sistem na regional’nom urovne [Indicative planning as a potential tool of management of development of socio-economic systems at the regional level]. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik Tambov state University], 2014, vol. 11(139), pp. 139–142.
 50. Smirnova O.O. Zadachi modernizatsii ekonomiki i sistema planirovaniya ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii [The problems of modernization of the economy and the planning system economic development of the Russian Federation]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie) [MID (Modernization. Innovation. Development)], 2011, no. 6, pp. 20–25.
 51. Smirnova O.O. Kontseptual’nye osnovy formirovaniya sistemy strategicheskogo planirovaniya regional’nogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk [Conceptual bases of formation of system of strategic planning of regional development of the Russian Federation. Diss. Abstract]. Moscow, 2012, 50 p.
 52. Smolyakov Y.I., Rizvanov A.V. Problemnye aspekty formirovaniya strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Problem aspects of formation of strategy of social-economic development of the region]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional economy: theory and practice], 2010, no. 7(142), pp. 67–71.
 53. Sokolov A.P. Indikativnoe planirovanie sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona (na primere Vologodskoi oblasti): avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [The Indicative planning of socio-economic development of the region (on the example of Vologda region). Diss. Abstract]. St. Petersburg, 2013, 25 p.
 54. Sokolov A.P. Instrumentarii indikativnogo planirovaniya regional’nykh sotsial’no-ekonomicheskikh sistem [Tools of indicative planning of the regional social and economic systems]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development], 2013, no. 1, pp. 319–322.
 55. Tatarkin A.I. Teoretiko-metodologicheskie predposylki formirovaniya smeshannoi ekonomiki Rossiiskoi Federatsii [Theoretical and methodological preconditions of formation of mixed economy of the Russian Federation]. Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and social changes: facts, trends, forecast], 2016, no. 1(43), pp. 39–65.
 56. Tatarkin A.I., Kuklin A.A. Izmenenie paradigmy issledovanii ekonomicheskoi bezopasnosti regiona [Change of paradigm for the study of economic security of the region]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2012, no. 2, pp. 25–39.
 57. Tikhomirova N.V. Miller M.S. Formirovanie sistemy prognozirovaniya i indikativnogo planirovaniya na osnove dinamiki ekonomicheskikh tsiklov [Development of a system of forecasting and indicative planning based on the dynamics of economic cycles]. Statistika i matematicheskie metody v ekonomike [Statistics mathematical methods in economics], 2012, no. 1, pp. 157–152.
 58. Trestin M.M. Znachenie strategicheskogo upravleniya i planirovaniya v agropromyshlennom komplekse regiona [The Importance of strategic management and planning in the agro-industrial complex of the region]. Agrarnyi vestnik Urala [Agrarian bulletin of the Urals], 2013, no. 7(113), pp. 59–61.
 59. Tyumentsev V.A. Sovershenstvovanie mekhanizma strategicheskogo planirovaniya razvitiya regiona: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk [Improvement of the mechanism of strategic planning of regional development. Diss. Abstract]. Ulan-Ude, 2014, 24 p
 60. Sharipov T.S. Makroekonomicheskoe planirovanie i prognozirovanie natsional’noi ekonomiki: uchebnoe posobie [Macroeconomic planning and forecasting of the national economy]. Orenburg, 2012, 312 p.

About authors

Ladykova Tatiana I.
Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Department of State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (ladykova@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3125-8429)

Article link

Ladykova T. Theoretical aspects of indicative planning in modern conditions [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №2. P. . – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/2/2/.