Issue page

Salieva R.

Types of economic (business) relations in power-generating sector of the economy relative to the subject of legal regulation

Keywords: energy, power legislation, economic (business) relations in power-generating sector, legal regulation in power-generating sector

The article highlights the types of economic (business) relations in power-generating sector of economy. It makes the conclusion about the necessity of forming a systemic consistent legislative support in the studied area of public relations in the framework of power legislation formation and development.

References

  1. Kurbanov R.A. Pravovoe regulirovanie toplivno-energeticheskogo kompleksa i formirovanie energeticheskogo prava [Legal regulation of fuel and energy complex and the formation of energy law]. Predprinimatel’skoe pravo. Prilozh. Biznes i pravo v Rossii i za rubezhom [Business law. The application «Business and law in Russia and abroad»], 2012, no. 2, pp. 16–19.
  2. Romanova V.V. Pravovoe regulirovanie predprinimatel’skoi deyatel’nosti v energeticheskoi sfere na sovremennom etape: osobennosti, problemnye aspekty. [Legal regulation of business activities in the energy sector at the present stage: peculiarities, problematic aspects]. Pravo i biznes: sb. st. I Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., priurochennoi k 80-letiyu so dnya rozhdeniya professora V.S. Martem’yanova [Proc. of I Int. Sci. Conf. «Law and business»]. Moscow, Yurist Publ., 2012.
  3. Shevchenko L.I. Aktual’nye napravleniya v issledovanii problem, svyazannykh s sovershenstvovaniem pravovogo regulirovaniya otnoshenii v sfere energetiki [The actual directions in the study of problems related to improvement of legal regulation of relations in the energy sector]. [Lawyer], 2011, no. 11, pp. 11–16.

About authors

Salieva Roza N.
Doctor of Law Sciences, Professor, Chief Researcher, Head of Laboratory, Institute of Ecology and Subsoil Use of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Russia, Kazan (sargus6@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0278-4948)

Article link

Salieva R. Types of economic (business) relations in power-generating sector of the economy relative to the subject of legal regulation [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №2. P. 51-58. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/2/6/.