Issue page

Markelov A., Ivanov D.

Conducting urgent investigative activities on criminal cases by inquiry bodies represented by State Fire Control service of the Federal Fire-Fighting Service

Keywords: the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the bodies of state fire control service of the Federal fire-fighting service, inquiry bodies, conducting urgent investigative activities

The article examines relevant for current criminal legislation problems of conducting urgent investigative activities on criminal cases by inquiry bodies represented by the state fire control service of the Federal fire-fighting service, where preliminary investigation is required. At the same time, the indicated action is considered and presented in a dynamic context, i.e. not only from the standpoint of statutory wording, but from the standpoint of its implementation in investigative and judicial practice as well. Basing on critical analysis of current criminally-remedial law and existing investigative and judicial practice of the bodies of state fire control service of the Federal fire-fighting service, specific proposals and recommendations are formulated to improve and conduct urgent investigative activities by these bodies in a number of criminal cases. Approaches suggested by the authors can be successfully applied by inquiry bodies, inquiry officers, other participants in criminal proceedings in order to optimize and improve the effectiveness of the process of proof in indicated categories of criminal cases, as well as in the process of further improving the existing criminal procedure legislation.

References

  1. Danilov A.V., Markelov A.G. K voprosu o deyatel’nosti organa doznaniya po vypolneniyu neotlozhnykh sledstvennykh deistvii po ugolovnym delam, po kotorym proizvodstvo predvaritel’nogo sledstviya obyazatel’no [On the issue of the activity of the body of inquiry on the implementation of urgent investigative actions in criminal cases, according to which the preliminary investigation is mandatory]. Vestnik Rossiiskogo universiteta kooperatsii, 2012, no. 4(10), pp. 67–70.
  2. Kovalenko A.S. Osobennosti proizvodstva organami gosudarstvennogo pozharnogo nadzora federal’noi protivopozharnoi sluzhby (kak organami doznaniya) neotlozhnykh sledstvennykh deistvii [Features of production by the bodies of state fire supervision of the federal fire service (as bodies of inquiry) of urgent investigative actions]. Probely v rossiiskom zakonodatel’stve, 2012, no. 1, p. 194.
  3. Markelov A.G. Ideya razumnogo kompromissa pri sokrashchennoi forme doznaniya v dokazyvanii po ugolovnym delam [The idea of a reasonable compromise with a shortened form of inquiry in proving in criminal cases]. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii, 2016, no. 3, pp.132–135.
  4. Markelov A.G. Spetsifika dokazyvaniya otdel’nykh kategorii ugolovnykh del trebuet rasshireniya perechnya sluchaev naznacheniya i proizvodstva sudebnykh ekspertiz [Specificity of proving certain categories of criminal cases requires expanding the list of cases of appointment and production of forensic examinations]. Aktual’nye problemy ugolovno-protsessual’noi politiki Rossiiskoi Federatsii [Actual problems of the criminal procedure policy of the Russian Federation]. Omsk, 2013, pp. 108–112.
  5. Markelov A.G., Bubnova O.Yu. O nekotorykh zakonotvorcheskikh oshibkakh sovremennogo UPK RF [On some lawmaking errors of the modern Criminal Procedure Code of the Russian Federation]. Yuridicheskaya tekhnika, 2015, no. 9, pp. 449–450.
  6. Ryzhakov A.P. Sovershenstvovanie pravovykh osnov kompetentsii organov gosudarst-vennogo pozharnogo nadzora kak organov doznaniya [Perfection of the legal basis of the competence of the state fire supervision authorities as the bodies of inquiry]. Problemy povysheniya effektivnosti deya-tel’nosti organov vnutrennikh del Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov [Problems of increasing the effectiveness of the activities of the internal affairs bodies. Interuniversity collection of scientific papers]. Omsk, 1990, pp. 200–202.
  7. Tsykunova I.N., Nabatova A.E. Deyatel’nost’ organov gosudarstvennogo pozharnogo nadzora v ugolovnom protsesse [Activity of the bod-ies of state fire supervision in the criminal process]. Chrezvychainye situatsii: obrazovanie i nauka [Emergency situations: education and science], 2013, vol. 2, no. 2(8), pp. 84–92.

About authors

Markelov Aleksandr
candidate of law, criminal law department associate professor, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (MarkelovAleksandr@yandex.ru; )
Ivanov Dmitry
low faculty undergraduate, Chuvash State University, Russia, Cheboksary )

Article link

Markelov A., Ivanov D. Conducting urgent investigative activities on criminal cases by inquiry bodies represented by State Fire Control service of the Federal Fire-Fighting Service [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №4. P. 21-27. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/4/4/.