Issue page

DOI: 10.47026/2499-9636-2021-3-10-18

Kudriavtseva A.S., Arkadeva O.G.

Modeling the Influence of the Structure and Quality of Assets on the Profitability of a Commercial Bank

Keywords: commercial bank assets, profitability, assessment, financial stability

In modern conditions, the methods of classical economic analysis are not enough to solve the problem of bank stability. This requires the development of methods and tools to analyze the current situation in the bank and to develop sound management decisions aimed at ensuring the stability of the bank. The article notes that the analysis of the influence of the structure and quality of assets on the profitability of commercial banks is an important step for assessing the financial position and reliability of a bank, and a method is proposed for constructing a model of the dependence of bank’s profitability on the factors that determine it. The scientific sources were the works of Russian and foreign researchers in the field of modeling and characteristics of the banking system, financial stability of credit institutions, assessment of the creditworthiness of potential borrowers, system organization and information technology. The article uses the methods of economic analysis, differential calculus and mathematical statistics, as well as the achievements of the main scientific schools dealing with the problems of economic and mathematical modeling and economic analysis of banking. In order to determine the most significant economic factors affecting the profitability of commercial banks, generalization of the theoretical, methodological and applied aspects of studies devoted to the study of the influence of the structure and quality of assets on the profitability of commercial banks was carried out, and a correlation and regression analysis was made. The model presented in the article can be used to predict changes in the profitability of Russian commercial banks and to predict promising directions for growth in profit and profitability of the bank.

References

 1. Arkadeva O.G. Aktualizaciya teoreticheskix predstavlenij ob upravlenii finansami [Actualization of theoretical concepts of financial management]. In: Razvitie integracionnyx processov v ekonomike regiona: sb. materialov Vseros. nauch. konf. s mezhdunarodnym uchastiem [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Development of integration processes in the regional economy: pressing issues»]. Nalchik, Kabard.-Balkar. State Univ. Publ., 2021, pp. 110–114.
 2. Arkadeva O.G. Vliyanie paradigmy bezopasnosti na funkcii upravleniya finansami [Impact of the security paradigm on financial management functions]. In: Problemy obespecheniya bezopasnosti (Bezopasnost-2021): sb. materialov III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of III Int. Sci. Conf. «Security Issues (Security-2021): pressing issues»]. Ufa, Ufa State Aviation Tech. Inst. Publ., 2021, pp. 239–242.
 3. Arkadeva O.G., Berezina N.V. Analiz metodologicheskix podxodov i principov ocenki riskov na osnove postroeniya rejtingov integralnyx risk-indeksov [Analysis of methodological approaches and principles of risk assessment based on the construction of ratings of integral risk indices]. Problemy analiza riska, 2019, no 6, pp. 78–89.
 4. Berezina N.V., Rodionova Yu.A. Ocenka riska likvidnosti posredstvom ispolzovaniya karty riska (na primere PAO Sberbank) [Assessment of liquidity risk by using a risk map (on the example of Sberbank PJSC)]. In: Sovershenstvovanie finansovo-kreditnogo mexanizma regionov: sb. materialov Vseros. zaoch. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Improving the financial and credit mechanism of the regions»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash. State Univ. Publ., 2017, pp. 13–17.
 5. Dolgova S.O., Savderova A.F. Problemy obespecheniya finansovoj ustojchivosti kommercheskix bankov Rossijskoj Federacii [Problems of Ensuring Financial Stability of Commercial Banks of the Russian Federation]. In: Sovremennye problemy i perspektivy socialno-ekonomicheskogo razvitiya predpriyatij, otraslej, regionov: sb. materialov VII Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of 7th Sci. Conf. «Modern problems and prospects of socio-economic development of enterprises, industries, regions»]. Yoshkar-Ola2019, pp. 64–69.
 6. Efremova K.Yu., Savderova A.F. Regulirovanie finansovoj ustojchivosti bankovskoj sistemy [Regulation of the financial stability of the banking system]. In: Sbornik nauchykh trudov molodykh uchenykh i specialistov [Collection of scientific works of young scientists and specialists]. Cheboksary, Chuvash. State University Publ., 2018, pp. 346–350.
 7. Leonteva T.V., Urusova I.N. Konkurenciya na rynke bankovskix uslug: problemy i tendencii razvitiya [Competition in the banking services market: problems and development trends]. In: Nauka. Biznes: sb. materialov II Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchast. [Proc. of 2nd Russ. Sci. Conf. «Economy. Science. Business»: pressing issues]. Dimitrovgrad, 2021, pp. 188–196.
 8. Lyubovceva E.G., Savderova A.F. Perspektivnye napravleniya razvitiya kreditovaniya naseleniya [Promising directions for the development of lending to the population]. Vestnik evrazijskoj nauki, 2018, no 4, p. 25.
 9. Medvedev S.A., Lyubovceva E.G. Osnovnye napravleniya depozitnoj politiki PAO sberbank v sovremennyx usloviyax [The main directions of the deposit policy of PJSC Sberbank in modern conditions]. In: Sovershenstvovanie finansovo-kreditnogo mexanizma regionov: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Problems of increasing the competitiveness of the region»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash. State Univ. Publ., 2020, pp. 171–177.
 10. Medvedev S.A., Lyubovceva E.G. Politika privlecheniya resursov kommercheskim bankom [The policy of attracting resources by a commercial bank]. In: Ekonomicheskaya bezopasnost kak paradigma sovremennoj teorii i praktiki upravleniya: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Economic security as a paradigm of modern management theory and practice»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash. State University Publ., 2019, pp. 205–213.
 11. Mitrofanova O.A., Berezina N.V. Vliyanie makroekonomicheskoj situacii na razvitie rynka potrebitelskogo kreditovaniya [The impact of the macroeconomic situation on the development of the consumer lending market]. In: Problemy povysheniya konkurentosposobnosti regiona: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. « Problems of increasing the competitiveness of the region»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash. State University Publ., 2020, pp. 177–183.
 12. Nikolaev D.V., Lyubovceva E.G. Osnovnye napravleniya politiki upravleniya aktivami v kommercheskix bankax [The main directions of the asset management policy in commercial banks]. In: Ekonomicheskie aspekty innovacionnogo razvitiya Rossii: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Economic security as a paradigm of modern management theory and practice»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash. State University Publ., 2019, pp. 271–274.
 13. Nikolaeva I.V., Lyubovceva E.G. Vidy kreditnyx operacij i napravleniya ix razvitiya v PAO «Sovkombank» [Types of credit operations and directions of their development in PJSC “Sovcombank”]. In: Aktualnye voprosy ekonomiki: sb. nauch. trudov [Collection of scientific works]. Cheboksary, Chuvash. State University Publ., 2020, pp. 150–154.
 14. Savderova A.F., Antonovskaya E.A., Semenova E.V. Sberezheniya naseleniya kak osnovnoj istochnik kreditnoj deyatelnosti banka [Savings of the population as the main source of the bank’s lending activities]. In: Ekonomika i upravlenie v XXI veke: novye vyzovy i vozmozhnosti. materialy Vseros. nauch.-prakt. Konf. [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Economy and Management in the 21st Century: New Challenges and Opportunities»: pressing issues]. Saransk, 2019, pp. 217–222.
 15. Antonovskaya E.A., Savderova A.F., Fedorova E.Yu. Vliyanie makroekonomicheskix faktorov na razvitie rynka bankovskix uslug v Chuvashskoj Respublike [Influence of macroeconomic factors on the development of the banking services market in the Chuvash Republic]. Fundamentalnye issledovaniya, 2016, no 1-1, pp. 89–93.
 16. Yakovleva A.S. Analiz likvidnosti regionalnyx kommercheskix bankov [Analysis of liquidity of regional commercial banks]. Oeconomia et Jus, 2019, no 3, pp. 38–46.
 17. Yakovleva A.S. Ocenka urovnya ekonomicheskoj bezopasnosti kreditnoj organizacii [Assessment of the level of economic security of a credit institution]. In: Ekonomicheskaya bezopasnost kak paradigma sovremennoj teorii i praktiki upravleniya: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Russ. Sci. Conf. «Economic security as a paradigm of modern management theory and practice»: pressing issues]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2019, pp. 381–386.

About authors

Kudriavtseva Alena S.
Master’s Program Student of the Direction «Finance and Credit», Economics Faculty, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (alenabvggol@yandex.ru; )
Arkadeva Olga G.
Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Economic Security, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (knedlix@yndex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4868-2365)

Article link

Kudriavtseva A.S., Arkadeva O.G. Modeling the Influence of the Structure and Quality of Assets on the Profitability of a Commercial Bank [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2021. – №3. P. 10-18. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2021/3/2/. DOI: 10.47026/2499-9636-2021-3-10-18.