Issue page

DOI: 10.47026/2499-9636-2022-2-98-105

Khuzhin A.M., Aleksandrova N.V.

New Digital Rights and Their Types: Problems of Legal Qualification in Civil Law

Keywords: digital rights, digitalization, legal qualification, information system, civil turnover, digital objects, property rights, civil legislation

The article reveals the features of the legal regulation of digital rights, their regulatory and legal consolidation in civil legislation, the peculiarities of their application in civil and property turnover, and the existence of a close connection of this category of rights with information technologies and resources. Attention is focused on the norm-definition of the concept of "digital rights". The opinions of scientists and researchers on the importance of the problem of digital rights and its legal qualification and consolidation at the legal level are given. Certain types of digital rights that have found consolidation in industry legislation are considered. The purpose of the study is to analyze the category and legal content of digital rights and their types: problems of legal qualification within the framework of the current civil legislation. According to the results of the study, the authors believe that digital rights should be recognized as new objects of civil rights. It is necessary to expand the legal novel on the definition of digital rights and consolidate it in law, taking into account the practical civil turnover, which will make it possible to bring digital rights to a higher legal level and defining new types, criteria and objects of digital rights.

References

 1. Azarov A. Ya. Roiter V., Khyufner K. Vvedenie v teoriyu prav cheloveka [Introduction to the theory of human rights]. Prava cheloveka: Mezhdunarodnye i rossiiskie mekhanizmy zashchity [Human rights: International and Russian protection mechanisms]. Moscow, 2003, 560 р.
 2. Bachilo I.L. Informatsionnoe pravo: uchebnik dlya vuzov [Information law: textbook for universities]. Moscow, Yurayt Publ., 2020, 419 р.
 3. Budylin S. Tsifrovye prava — eto chto eshche za zver’? [Digital rights — what kind of beast is this?]. Available at: https://zakon.ru/blog/2018/3/29/cifrovye_prava__eto_chto_eschyo_za_zver (Accessed 15 March 2022).
 4. Vasilevskaya L.Yu. Token kak novyi ob”ekt grazhdanskikh prav: problemy yuridicheskoi kvalifikatsii tsifrovogo prava [Token as a new object of civil rights: problems of legal qualification of digital law]. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava, 2019,5(102), pp. 111–119.
 5. Vorob’eva A.V. Pravovoe regulirovanie kraudfantinga v usloviyakh razvitiya tsifrovoi ekonomiki v Rossii [Legal regulation of crowdfunding in the context of the development of the digital economy in Russia]. Intellektual’nye resursy – regional’nomu razvitiyu, 2019, vol. 5, no. 1, рр. 318–322.
 6. Zor’kin V.D. Pravo budushchego v epokhu tsifr: Individual’naya svoboda ili sil’noe gosudarstvo? [The Law of the Future in the era of numbers: Individual freedom or a strong state?]. Rossiiskaya gazeta, 2020, no.83(8137).
 7. Kulik T.Yu. Uproshchennye protsedury v arbitrazhnom protsesse [Simplified procedures in the arbitration process]. Intellektual’nye resursy – regional’nomu razvitiyu, 2015, no.5, рр. 95–
 8. Razuvaev N.V. Tsifrovaya transformatsiya sub”ektivnykh grazhdanskikh prav: problemy i perspektivy [Digital transformation of subjective civil rights: problems and prospects]. Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya, 2021, no. 1, рр. 18–38.
 9. Rozhkova M. A. Informatsiya kak ob”ekt grazhdanskikh prav, ili Chto nado menyat’ v grazhdanskom prave [Information as an object of civil rights, or what needs to be changed in civil law]. Available at: https://zakon.ru/blog/2018/11/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_menyat_v_grazhdanskom_prave (Accessed 19 March 2022).
 10. Sachikhin R.A. Elektronnye den’gi i tsifrovye prava. Ocherednoi put’ v neizvestnoe? [Electronic money and digital rights. Another way into the unknown?]. Molodoi uchenyi, 2019, no. 4, рр. 193–197.
 11. Tikhomirova Yu.A., Kichigin N.V., Tsomartova F.V., Bal’khaeva S.B. Pravo i tsifrovaya informatsiya [Law and digital information]. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki, 2021, no. 2, рр. 4–23.
 12. Shishmareva T.P. Tsifrovye tekhnologii v proizvodstve po delu o nesostoyatel’nosti (bankrotstve) [Digital technologies in insolvency (bankruptcy) proceedings]. Predprinimatel’skoe pravo, 2019, no. 3, рр. 50–55.

About authors

Khuzhin Alfir M.
Doctor of Law Sciences, Professor of the Department of Civil Law and Procedure, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, Nizhny Novgorod (alfirhuzhin@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8026-2822)
Aleksandrova Nadezhda V.
Candidate of Law Sciences, Associate Professor of Civil and Legal Disciplines Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (nadyaalex@list.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7145-3010)

Article link

Khuzhin A.M., Aleksandrova N.V. New Digital Rights and Their Types: Problems of Legal Qualification in Civil Law [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2022. – №2. P. 98-105. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2022/2/12/. DOI: 10.47026/2499-9636-2022-2-98-105.