Issue page

Ivanova T., Habake M.

Interconnection of definitions «Human resources» and «Human potential»

Keywords: human resources, human potential, quantitative and qualitative aspects of their interconnection

The author's interpretation of the definition «human resources» is put forth. Opportunities for using the term at the level of a region, an industry and a company are differentiated. Basing on systematization of available definitions for a human potential, different approaches for its study are offered: resource-based view, factorial, integral and institutional approaches. Quantitative and qualitative aspects of interconnection between definitions «human resources» and «human potential» are substantiated.

References

 1. Gil’debrand B. Politicheskaya ekonomiya nastoyashchego i budushchego [The political economy of the present and the future]. St. Petersburg, Bezobrazov Publ., 1860.
 2. Dyatlov S.A. Osnovy teorii chelovecheskogo kapitala [Fundamentals of human capital theory]. St. Petersburg, St. Petersburg State University of Economics Publ., 1994.
 3. Evenko L.I. Upravlenie chelovecheskimi resursami: Strategiya i praktika [Human Resource Management: Policy and Practice]. Tezisy dokladov na mezhdunarodnoi konferentsii [Proc. of Int. Sci. Conf.]. Alma-Ata, 1996, pp. 23–25.
 4. Egorshin A.P. Metodologiya upravleniya trudovymi resursami [The methodology of human resource management]. Novgorod, Nizhny Novgorod Institute of Management and Business Publ., 2008, 352 p.
 5. Zaslavskaya T.I. Chelovecheskii potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse [Human potential in the modern transformation process]. Obshchestvennye nauki i sovremennost‘ [Social sciences and the modernity], 2005, no. 4, pp. 13–25.
 6. Ivanova T.V. Kadrovyi potentsial sel’skokhozyaistvennykh predpriyatii: formirovanie i ispol’zovani [Personnel potential of the agricultural enterprises: formation and using]. Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2006, 130 p.
 7. Ivan’ko L.I. Lichnostnyi potentsial rabotnika: ponyatie, struktura, funktsii [Personal potential employee: the concept, structure, functions]. Lichnostnyi potentsial rabotnika: problemy formirovaniya i razvitiya [Personal potential employee: problems of formation and development]. Moscow, Nauka Publ., 1987, pp. 13–15.
 8. Korovyakovskaya N.V. Sovokupnyi rabotnik sotsialisticheskogo obshchestva [The total employee of a socialist society]. Moscow, Ekonomika Publ., 1987.
 9. Lukin Yu.F. Istoriya i ekologiya, ekonomika v menyayushcheisya Rossii: vzglyad iz Arkhangel’ska [History and ecology, the economy in a changing Russia: a view from Arkhangelsk]. Arkhangelsk, 2001.
 10. Marks K. Iz rannikh proizvedenii [From the early works]. In: Marks K., Engels F. Sochineniya [Works]. Moscow, 1956.
 11. Sartakov V.V. K voprosu o sotsiologicheskom analize sub”ekta i ego deyatel’nosti [On the question of the sociological analysis of the subject and and its activities]. Ponyatie deyatel’nosti o filosofskoi nauke [The concept of activity of philosophical science]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 1978, pp. 105–112.
 12. Solodukha P.V. Institutsional’nye osnovy vosproizvodstva chelovecheskogo kapitala: dis. … d-ra ekon. nauk [The institutional foundation of reproduction of the human capital. Doct. Diss.]. Moscow, 2004, 338 p.
 13. Bazarov T.Yu., Eremin B.L. Upravlenie personalom. 2-e izd., pererab. i dop. [Human resources management]. Moscow, YuNITI Publ., 2007, 560 p.
 14. Yakimov V.N. Chelovecheskii faktor proizvodstva i upravleniya v organizatsii [The human factor of production and management in the organization]. Sovremennye problemy menedzhmenta i predprinimatel’stva [The modern problems of management and entrepreneurship], 2001, iss. 2.
 15. Keep E. Corporate training strategies, in ed. J Storey, New Perspectives on Human Resource Vanagment, Blackwell, Oxford, 1989.

About authors

Ivanova Tatiana V.
Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Management and Marketing Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (ivanovatv85@mail.ru; )
Khabake Madzhed
"Management" direction undergraduate, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (majed_habake@yahoo.com; )

Article link

Ivanova T., Habake M. Interconnection of definitions «Human resources» and «Human potential» [Electronic resource] // Oeconomia et Jus. – 2017. – №1. P. 10-17. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/en/single/2017/1/2/.